Hakvoort HR | Over Hakvoort HR
10
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-10,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive

Over Hakvoort HR

Strategie, leiderschap en human resource management sluiten vaak te weinig op elkaar aan, terwijl een juiste aansluiting een positief effect heeft op de tevredenheid van medewerkers, klanten en uiteindelijk ook op het resultaat van een organisatie. Ik onderneem vanuit de visie dat human resource management pas impact heeft als strategie, leiderschap en human resources echt verbonden zijn. De business van de klant snappen en weten waar de werkelijke behoeften liggen. Samen op zoek gaan naar het ideale toekomstbeeld en dat handen en voeten geven. Dat is wat mij drijft en waar ik, met name in de maakindustrie, in de afgelopen 20 jaar, mijn ervaringen heb opgedaan die ik graag wil delen.

Objectief, daadkrachtig & energiek

Ik ben sterk in de persoonlijke benadering en oprecht geïnteresseerd in de situatie van een ander en de wereld om me heen. Door mij  te verplaatsen in het ‘hier en nu’ van de klant, creëer ik een basis voor vertrouwen en samenwerking. Ik ben een ondernemend ingestelde persoon die zelfkritisch is en kansen ziet. Samen met mijn klant verken ik actief de mogelijkheden tot ontwikkeling. Ik creëer rust en ruimte en heb een georganiseerde en systematische aanpak bij de realisatie van mijn opdrachten waarbij ik daadkrachtig en energiek te werk ga.

Joost Hakvoort
Verbinden van strategie, leiderschap
en human resources

Mijn aanpak
Gericht op de zaak, met aandacht voor de mens

Ondernemerschap, samenwerking en resultaatgedrevenheid vormen mijn kernwaarden. Samen met u stippel ik de route uit van strategie naar uitvoering. Gericht op de zaak met aandacht voor de mens.

Ik ga graag met u in gesprek om me een beeld te vormen van uw organisatie en het  gevoerde HR beleid. Op basis van een heldere diagnose maak ik verbeterpunten in de afstemming tussen strategie, leiderschap en HRM beleid inzichtelijk. Vervolgens bepalen we samen een plan van aanpak om omgeving, organisatie -en HRM beleid goed te laten aansluiten.

Mijn aanpak is pragmatisch. We spreken duidelijke doelstellingen af en maken de voordelen voor uw bedrijfsvoering inzichtelijk. Ik dring graag door tot de kern van complexe situaties en zorg ervoor dat een ieder zijn aandeel levert en trots kan zijn op het behaalde resultaat. Gezamenlijk oplossingen implementeren die er toe doen, dat is waar het om gaat.


Over Joost

Ik kom bij organisaties die intern hun zaken perfect op orde hebben, maar door die interne focus onvoldoende zicht hebben op wat er in hun omgeving gebeurt. Andersom zie ik ook veel organisaties die juist heel alert zijn op hun veranderende omgeving, maar dat onvoldoende snel weten door te vertalen in hun organisatie.

Als organisatie moet je wakker zijn en inspelen op wat er in de wereld om je heen gebeurt. Dat vraagt om sensitief en krachtig leiderschap. Anderzijds moet er sprake zijn van een stabiele organisatie waarin de basis processen op orde zijn. Het is echter niet voldoende alleen wakker te zijn aan de top. Ook is het niet voldoende om alleen een solide basis te creëren.

Mijn visie is daarom ‘Solide in de basis, Wakker aan de top’. Beide zijn van belang, het een kan niet zonder het ander. Mijn toegevoegde waarde zit hem in het creëren van verbinding tussen deze twee werelden.

In de afgelopen 20 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan in alle facetten van het HRM vak, met een speciale interesse voor de organisatie –en ontwikkelingskant. Ik heb gewerkt voor engineering gedreven projecten –en productie organisaties, binnen traditionele lijn-staf organisaties en complexe matrix organisaties. Als HR Manager en managementteam lid heb ik voor Nederlandse en Amerikaanse organisaties een actieve rol gespeeld in reorganisaties, acquisities,  integraties en organisatie ontwikkeltrajecten.

Rode lijn is de professionalisering van HRM voor organisaties actief in de (internationale) maakindustrie en het vanuit dit perspectief leveren van toegevoegde waarde voor de organisatie.

Voor een beknopt CV en aanvullende informatie verwijs ik graag naar LinkedIn

Organisaties helpen hun toekomstplannen handen en voeten te geven zodat zij met betrokken medewerkers en tevreden klanten resultaat kunnen boeken. Dat is wat mij drijft en waar ik, met name in de maakindustrie, mijn ervaringen heb opgedaan.

Samen met mijn opdrachtgever sta ik stil bij de dynamiek waarin de organisatie opereert en kijken we hoe de organisatie op die dynamiek weet in te spelen en hoe een maatwerk HR beleid toegevoegde waarde kan leveren.

Mijn inzet heeft tot gevolg dat het HR fundament op orde is, aanwezige creativiteit en intern ondernemerschap verder tot bloei komen en dat er blijvend wordt geïnvesteerd in onderlinge relaties.

Referenties