Hakvoort HR | Smart Industry
21291
page-template-default,page,page-id-21291,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive
Smart Industry
Dynamische omgevingen

Veel organisaties in de maakindustrie zien een toenemende dynamiek en complexiteit in de markten waarin zij actief zijn. Het lijkt alsof niet complexe omgevingen niet meer bestaan. Ik ben van mening dat organisaties in staat moeten zijn hun strategie tijdig en op een gecontroleerde wijze aan te passen aan wijzigende markt omstandigheden. Anderzijds vind ik dat organisaties nieuwe producten en services snel in de markt moeten kunnen zetten.

 

Wakker zijn, snel  schakelen en kunnen meebewegen. Organisaties die tot snelle omgevingscommunicatie in staat zijn, presteren beter dan organisaties die dat minder goed kunnen. Hoe wakker is uw organisatie?

Adapt strategy to evolving external conditions as well as to newly created internal capabilities


Smart Industry is de toekomst

Smart Industry is innovatie ten top en staat voor ‘slim’, flexibel en geautomatiseerd produceren. De verdere opmars van digitalisering en technologie zal de komende 10 jaar de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Nederland bepalen. Het combineren van nieuwe technologieën met internettoepassingen en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en buiten de productieketen, leidt tot een innovatieve industrie met honderdduizenden banen in het MKB.

Maakindustrie - Motor van Nederland

Nederland beschikt over een industrie van wereldklasse. Talloze grote en kleine bedrijven behoren in hun markt tot de wereld top en Oost-Nederland is daarin sterk vertegenwoordigd. Dit is iets om trots op te zijn, maar geen reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. De wereld verandert namelijk snel. De globalisering zet onverminderd door. Dat betekent dat de marktmogelijkheden zijn toegenomen maar tegelijkertijd ook de concurrentie toeneemt. De economische realiteit dwingt bedrijven om competitief te blijven. Consumenten en afnemers verwachten steeds meer op maat gesneden oplossingen. Tegelijkertijd is er een technologische ontwikkeling gaande die haar weerga niet kent. Hoge eisen worden gesteld aan bedrijven om zich steeds weer aan te passen aan deze economische realiteit. Om succesvol te zijn en te kunnen blijven is het van belang aandacht en energie te besteden aan die activiteiten waarin een organisatie zich echt onderscheidt en innovatief is en oog te hebben voor trends en ontwikkelingen.

Trends en ontwikkelingen

De omgevingscomplexiteit van de maakindustrie in Oost-Nederland wordt steeds dynamischer, complexer en minder voorspelbaar. Als gevolg daarvan neemt de complexiteit in organisaties toe. Van geordende structuren en voorspelbare processen naar ongeordende en meer flexibele structuren. De mate van wendbaarheid, snelheid en ondernemerschap lijken steeds meer bepalend voor het succes van een organisatie. Doen lijkt het nieuwe denken te worden. Experimenteren, het verkorten van ‘time to market’ en snel kunnen inspelen op customerfeedback wordt steeds belangrijker. Traditionele managementprincipes met top-down aansturing passen steeds minder goed en de behoefte aan platte, netwerk achtige organisatie vormen met een directe klantrelatie, neemt toe.

 

De volgende trends en ontwikkelingen in de maakindustrie zijn waarneembaar:

  • Ketenoptimalisatie door samenwerking op het vlak van zowel productie als ontwikkeling.
  • Toenemende implementatie van clean tech productieprocessen.
  • Verkleining van seriegroottes en verkorting van doorlooptijden.
  • Integratie van elektronica, ICT en machinebouw (‘smart factory’).
  • Productiviteitsverhoging en kostenbeheersing door procesinnovatie en automatisering.
  • Toevoegen van dienstverlening aan producten zoals montage, onderhoud en training.
  • Het aantrekken en behouden van specifieke (technische) competenties.
  • Concurrentie uit lagelonenlanden en heroverweging van productielocatie bij afnemers.
  • Duurzame inzetbaarheid.

Voorliefde voor de maakindustrie

Van kind af aan ben ik nieuwsgierig naar hoe dingen gemaakt worden. Zo ben ik ook geïnteresseerd geraakt in de maakindustrie. Ik heb in de afgelopen jaren verschillende bedrijven van binnen gezien en loop graag over engineeringsafdelingen en op de productievloer. De sfeer, geur en mentaliteit speken me, na 20 jaar actief te zijn in deze wereld, nog steeds aan.

Ik vind snel aansluiting en doorzie waar in het proces van ontwikkeling tot uitvoering toegevoegde waarde wordt geleverd. Ook zie ik steeds beter waar ik  kan bijdragen aan een optimaal primair proces, met betrokken medewerkers en tevreden klanten tot gevolg. Het combineren van kennis en vakmanschap spreekt mij aan.

De maakindustrie is bepalend in ons alledaagse functioneren en dat boeit mij. Het toepassen van technieken en technologieën om, van kennis en grondstoffen, tastbare producten te maken waar de samenleving wat aan heeft.