Hakvoort HR | Smart Organizations
21293
page-template-default,page,page-id-21293,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive
Smart Organizations
Wendbare organisaties

Uw organisatie staat niet op zich maar maakt onderdeel uit van haar omgeving. Deze omgeving verandert voortdurend en de behoefte aan veerkracht en wendbaarheid was nog nooit zo groot als nu. Behalve dat een organisatie intern goed moet functioneren en strategie, leiderschap en HRM op elkaar afgestemd moeten zijn, is het ook van belang dat een organisatie goed aansluit op haar omgeving. Het vermogen om aan te sluiten op die dynamische context is bepalend voor het bestaansrecht en succes van uw organisatie.

Samen met u kan ik het ‘open systems model’  voor uw organisatie in beeld brengen om zo vast te stellen  waar uw organisatie nu staat, of de bestaande processen aansluiten bij de gestelde doelen en hoe de interactie tussen de organisatie en haar omgeving is vormgegeven. Het ‘open systems model’ als krachtig instrument voor strategiebepaling en organisatieontwerp.

‘When the rate of change inside an organization is slower than the rate of change outside the organization, the end is in sight’.

Wat ik voor u kan betekenen
Complexiteit in organisaties

Iedere organisatie is uniek en zo georganiseerd dat het weet te beantwoorden aan de specifieke klantbehoeften. Dat geldt ook voor uw organisatie. Er bestaan relatief eenvoudige organisaties die in een voorspelbare marktomgeving actief zijn. Er bestaan echter ook hele complexe organisaties waar als gevolg van verdergaande globalisering de marktomstandigheden voortdurend wijzigen met alle gevolgen van dien. Hoe complex is uw organisatie?

Omgevingsanalyse

Samen met u kan ik de omgevingscomplexiteit van uw organisatie in beeld brengen. Dit is een belangrijk inzicht. Is er veel of weinig dynamiek, is de omgeving complex, is er enige mate van voorspelbaarheid? Dit inzicht stelt eisen aan hoe uw organisatie moet worden ingericht om op die omgevingsturbulentie te kunnen anticiperen. Veel dynamiek vraagt om een organisatie die die dynamiek kan absorberen. Graag deel ik mijn ervaringen met u.

Organisatie analyse

Samen met u maak ik een analyse van de complexiteit van uw organisatie. Hoe wordt er in uw organisatie gedacht, gehandeld en gestuurd? Hoe wordt er onderling samen gewerkt en hoe is de organisatie ingericht? Is er sprake van strikte regels en procedures of juist niet? Hoeveel regelvermogen is er in de organisatie en tot op welk niveau? Is uw organisatie in staat adequaat te reageren op marktontwikkelingen en wijzigende klantwensen?

Wat betekent dit voor HRM?

Bij organisaties die actief zijn in markten met veel dynamiek, neemt de behoefte aan plattere, netwerkachtige organisatievormen toe. Ook heeft het zijn impact op het gevoerde HRM beleid. Actuele thema´s zijn raakvlakmanagement, het helder vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, interne flexibilisering en het inspelen op fluctuaties in de orderintake door meer regelcapaciteit in het primaire proces. Meer weten? Ik ben u graag van dienst.